Länkar / Artiklar

Karin Hermansson och Emelie Bergmanns examensarbete vid Sjuksköterskeutbildningen:

"Lipödem - (utan) rätt till vård? En kartläggning kring symptombild och möjligheter till behandling inom offentlig vård."


ELITE CLINIC med Richard Lewin fick vi förmånen att träffa på vårt årsmöte. Han berättade om sina erfarenheter av fettsugning vid Lipödem. Problem och möjligheter.