Arkiv

Medlemsmail April 2022

Hej,

här kommer en liten uppdatering om vad som hänt och vad som är på gång i föreningen.

Varje vecka blir vi fler och fler medlemmar, avgiften är låg och det är viktigt att få så många medlemmar som möjligt då det avspeglar vår legitimitet och gör det möjligt att få gehör hos både politiken och professionen.

Årsmötet i mars hade ett mycket intressant föredrag av Johanna Falk, doktorand Hälsohögskolan, där hon presenterade de första rönen från sin forskning. Ett arbete som vi i föreningen initierade för flera år sedan, forskning tar tid men är värdefull i sin oberoende roll.

Föredraget kommer att publiceras via vår hemsida.

Vid "caféträffen" 24 april kommer Johanna att berätta mer om sin forskning och ge oss lite intryck från sina möten vid ett forskarseminarium i USA.

Protokoll från årsmötet med verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan för 2023 bifogas.

Föreningen kommunicerar via mail, se till att vi har din aktuella mailadress. På vår hemsida https://www.lymfjonkoping.se finns information, föredrag och rapporter. På vår facebooksida https://www.facebook.com/groups/314930128975750/ finns ett stort flöde med information och kommentarer.

Föreningen har en representant i den Nationella arbetsgruppen (NAG) för kirurgisk behandling av Lipödem. Uppdraget är att:

1. Ta fram nationella riktlinjer för kirurgisk behandling av lipödem med avseende på;

medicinska indikationer, prioriteringsgrad och nivåstrukturering

2. Beskriva vilken kirurgisk kompetens som krävs för behandling/fettsugning av

lipödem.

3. Ta fram förslag till nationell remissbilaga som stöd för kirurgisk behandling.

4. Att undersöka tillgänglighet och förekommande skillnader inom och mellan regioner,

samt undersöka behovet av eventuell nationell centralisering av vissa krävande

tillstånd.

5. Ta fram förslag på hur utvärdering av föreslagna riktlinjer för fettsugning av lipödem

ska genomföras avseende adekvat indikation, utfall av åtgärden, komplikationer och

patientnytta.

6. Undersöka möjligheten att skapa ett nationellt kvalitetsregister

Uppdraget skall redovisas vår/sommar 2024.

Föreningen har, till flera instanser, påpekat behovet av en liknande NAG för övriga behandlingar.

Regeringen har den 9 mars givit Socialstyrelsen i uppdrag att "genomföra insatser för en jämlik hälso- och sjukvård med fokus på sjukdomar och tillstånd som främst drabbar kvinnor och flickor". Föreningen har skrivit till Socialstyrelsen och begärt att, som patientföreträdare, få vara med i utredningen.

Den planerade utbildningsinsatsen för vårdcentraler och skolhälsovården har tyvärr ännu inte kunnat tidsättas. Samarbetsprojekt med Regionen är inte enkelt och tar tid men angeläget för att nå ut.

Ett uppdaterat Infoblad om föreningen bifogas.

Påverkan på kort och lång sikt av politiken och professionen är en del av verksamheten som ständigt pågår men minst lika viktigt är mötet och det stöd vi kan ge varandra vid caféträffarna.

OBS Anmäl dig till träffen 24 april med Johanna Falk, Lärcentrum länssjukhuset Ryhov (vid biblioteket i entréhallen) med start 17.00 via info@lymfjonkoping.se, föreningen bjuder på enkel fika och de 5 först anmälda får en liten överraskning från mejkhud.

Som medlem har du 15% rabatt hos Vackra Kurviga Kvinnans Shop https://vkks.se/sv/

/Styrelsen


Information om Patientföreningen

Protokoll Årsmöte

Versamhetsberättelse

VerksamhetsplanLunchföreläsning fredag 21 oktober 12:00 

Överläkare Maria Rydevik Mani föreläser för Patientföreningen Lymf Region Jönköping om mikrokirurgiska operationer av lymfödem. Vad har Akademiska sjukhuset att erbjuda i behandlingsväg.

Zoom-länk skickas via mail 19 oktober till föreningens medlemmar.

Är du ännu inte medlem så Swisha medlemsavgiften, 50 kr, till 123 540 25 08. Ange din mailadress både i Swish-betalningen och till info@lymfjonkoping.se

Välkomna❣️ 

Se föreläsningen i efterhand genom att klicka här.Bindväv och dess förändringar vid Lipödem

Föreläsning av Tom Väisänen vid Lymf Region Jönköpings medlemsmöte 24 maj 2022


Se föreläsningen här.

Hej,

vid vår nästa medlemsträff, 24 maj, kommer Tom Väisänen att föreläsa (storbildsskärm) om bindväven och dess roll för dig med lipödem och lymfödem.

- Bindvävnad och dess förändringar vid lipödem

- Allmänt om bindväv

- Underhudsvävnadens struktur och funktion

- Förändringar i den mjuka bindvävnaden vid lipödem

Tom är legitimerad fysioterapeut, medicinsk lymfterapeut och lärare i Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi (KFÖ). Han avlagde examen till fysioterapeut 1985 i Helsingfors och till medicinsk lymfterapeut i tyska Földi-skolan 1990.

Efter att ha jobbat i den tyska lymfskolan Innakademie avlagde han examen för lärare i Manuellt Lymfdränage / Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi (KFÖ) i Hannover i maj 1998. Sedan dess har han undervisat på tillsammans 55 KFÖ-kurser och utbildat upp till 780 nya lymfterapeuter.

Efter fikapausen kommer vår medlem Elena Allthin och berättar om sin sjukdom, EDS, som förekommer som samsjuklighet tillsammans med bl.a lipödem.

OBS kom i god tid, föreläsningen startar 17.00!

Länssjukhuset Ryhov, Lärsalen.

17:00 17:50 Tom föreläser

17:50-18:00 Frågestund

18:00-18:30 Fika macka kaffe the

18:30-19:00 Elena berättar

19:00-19:15 Frågestund

Anmäl dig snarast så att vi kan planera fika mm

Anmälan till Marita eller info@lymfjonkoping.com

Patientföreningen Lymf Region Jönköping - sydöstra sjukvårdsregionen