Arkiv

Föreläsning Tom Väisänen

Bildkälla: 

https://www.haningefysiocenter.se/next/all-service-list/lymfterapi-kurs/

Hej,

vid vår nästa medlemsträff, 24 maj, kommer Tom Väisänen att föreläsa (storbildsskärm) om bindväven och dess roll för dig med lipödem och lymfödem.

- Bindvävnad och dess förändringar vid lipödem

- Allmänt om bindväv

- Underhudsvävnadens struktur och funktion

- Förändringar i den mjuka bindvävnaden vid lipödem

Tom är legitimerad fysioterapeut, medicinsk lymfterapeut och lärare i Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi (KFÖ). Han avlagde examen till fysioterapeut 1985 i Helsingfors och till medicinsk lymfterapeut i tyska Földi-skolan 1990.

Efter att ha jobbat i den tyska lymfskolan Innakademie avlagde han examen för lärare i Manuellt Lymfdränage / Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi (KFÖ) i Hannover i maj 1998. Sedan dess har han undervisat på tillsammans 55 KFÖ-kurser och utbildat upp till 780 nya lymfterapeuter.

Efter fikapausen kommer vår medlem Elena Allthin och berättar om sin sjukdom, EDS, som förekommer som samsjuklighet tillsammans med bl.a lipödem.

OBS kom i god tid, föreläsningen startar 17.00!

Länssjukhuset Ryhov, Lärsalen.

17:00 17:50 Tom föreläser

17:50-18:00 Frågestund

18:00-18:30 Fika macka kaffe the

18:30-19:00 Elena berättar

19:00-19:15 Frågestund

Anmäl dig snarast så att vi kan planera fika mm

Anmälan till Marita eller info@lymfjonkoping.com

Patientföreningen Lymf Region Jönköping - sydöstra sjukvårdsregionen