Årsmöte.       Onsdagen den 29/9 kl 18:00 

Familjen Ericssons City Hotel, Västra Storgatan 25A, 553 15 Jönköping

Kallelse/inbjudan har skickats till alla medlemmar.


Webinarium Lipödem

Patientföreningen Lymf Region Jönköping (PLRJ) & Socialutskottets ordförande, Acko Ankarberg Johansson (KD) arrangerade 2021-03-12 ett webinarium med syfte att informera om Lipödem.

Ta del av detta genom att klicka här eller på bilden nedan.I nuläget kör vi digitala medlemsträffar. Är du inte redan medlem? Maila din ansökan till: info@lymfjonkoping.se 

Forskningssamarbete 

Lymf Region Jönköping 

Hälsohögskolan Jönköping University

Forskningssmarbetet mellan Lymf Region Jönköping och Hälsohögskolan i Jönköping fortsätter och intensifieras, en mycket bra dialog med Forskarskolans chef, professor Jan Mårtensson, har utmynnat i att de ser Lipödem som ett relativt obeforskat område där det behövs grundliga studier på vetenskaplig nivå för att öka kunskapen och därmed kunna påverka vården. Hälsohögskolan har satsat stort och egenfinansierat en doktorandtjänst. Johanna Falck har fått tjänsten, se bifogad presentation, som startade i augusti. Johanna har en gedigen bakgrund och ett stort intresse för frågorna runt lipödem och vårdsituationen. En avhandling är alltid ett oberoende vetenskapligt arbete som tar flera år. Arbetet kommer att vara patientnära, vilket säkerställs genom det etablerade forskningssamarbetet med Lymf Region Jönköping, och delrapporteras löpande. 

Vi är övertygade om att denna forskning kommer leda till en förbättrad kunskap och vård för alla med lipödem och är mycket tacksamma över den satsning som görs vid Hälsohögskolan i Jönköping.


Kontakt:

info@lymfjonkoping.se

Facebook:
Lymf JönköpingRÄTT VÅRD I RÄTT TID!!

 

VILL DU VETA MER?

  • Foto på denna sidan: Håkan Ringius