I nuläget kör vi digitala medlemsträffar. Är du inte redan medlem? Maila din ansökan till: info@lymfjonkoping.se 

Forskningssamarbete 

    Lymf Region Jönköping 

Hälsohögskolan Jönköping University

Forskningssmarbetet mellan Lymf Region Jönköping och Hälsohögskolan i Jönköping fortsätter och intensifieras, en mycket bra dialog med Forskarskolans chef, professor Jan Mårtensson, har utmynnat i att de ser Lipödem som ett relativt obeforskat område där det behövs grundliga studier på vetenskaplig nivå för att öka kunskapen och därmed kunna påverka vården. Hälsohögskolan har satsat stort och egenfinansierat en doktorandtjänst. Johanna Falck har fått tjänsten, se bifogad presentation, som startade i augusti. Johanna har en gedigen bakgrund och ett stort intresse för frågorna runt lipödem och vårdsituationen. En avhandling är alltid ett oberoende vetenskapligt arbete som tar flera år. Arbetet kommer att vara patientnära, vilket säkerställs genom det etablerade forskningssamarbetet med Lymf Region Jönköping, och delrapporteras löpande. 

Vi är övertygade om att denna forskning kommer leda till en förbättrad kunskap och vård för alla med lipödem och är mycket tacksamma över den satsning som görs vid Hälsohögskolan i Jönköping.


OBS! Inga planerade möten eller medlemsaktiviteter pga Corona covid-19


För patienter med Lymfödem, Dercum och Lipödem. 

Vi ger dig som medlem hjälp och stöd, tillvaratar dina intressen samt förhandlar med Jönköping läns landsting för att du ska få bättre vård. 

Vi anordnar aktiviteter som främjar din hälsa genom att stimulera lymfsystemet. Vi arrangerar även föreläsningar och utbildningsdagar samt informerar politiker och vårdpersonal. 

Här kan du bland annat se datum för våra aktiviteter, läsa om lymfsystemet, läsa om vård i Jönköping och om olika hjälpmedel. 

Vi arbetar ideellt, så ju fler vi blir desto större möjlighet har vi att påverka och förbättra vården i Jönköpings län. 

  Välkommen som medlem du också! 


Maila din ansökan om medlemskap till: info@lymfjonkoping.se

Medlemskap: 50 kr / år

Swish: 123 540 2508

Bankgiro: 5309-0833

Konto: 1235 03 72170 ( Danske Bank )

Kontakt:

info@lymfjonkoping.se

Facebook:
Lymf JönköpingRÄTT VÅRD I RÄTT TID!!

 

VILL DU VETA MER?

  • Foto på denna sidan: Håkan Ringius