Karen Herbst

Keynote Address: Three Years of Lipedema Politics, Research and Potential Treatment BreakthroughsLunchföreläsning fredag 21 oktober 12:00 

Överläkare Maria Rydevik Mani föreläser för Patientföreningen Lymf Region Jönköping om mikrokirurgiska operationer av lymfödem. Vad har Akademiska sjukhuset att erbjuda i behandlingsväg.

Zoom-länk skickas via mail 19 oktober till föreningens medlemmar.

Är du ännu inte medlem så Swisha medlemsavgiften, 50 kr, till 123 540 25 08. Ange din mailadress både i Swish-betalningen och till info@lymfjonkoping.se

Välkomna❣️ 

Se föreläsningen i efterhand genom att klicka här.


Bildkälla: 

https://www.haningefysiocenter.se/next/all-service-list/lymfterapi-kurs/

Bindväv och dess förändringar vid Lipödem

Föreläsning av Tom Väisänen vid Lymf Region Jönköpings medlemsmöte 24 maj 2022


Se föreläsningen här.

"Föreningen har efter medlemsmöte och extra årsmöte ändrat stadgarna så att verksamhetsår överensstämmer med kalenderår. Innevarande år förlängs till 2022-12-31, ditt medlemskap gäller kalenderåret ut."


Webinarium Lipödem

Patientföreningen Lymf Region Jönköping (PLRJ) & Socialutskottets ordförande, Acko Ankarberg Johansson (KD) arrangerade 2021-03-12 ett webinarium med syfte att informera om Lipödem.

Ta del av detta genom att klicka här eller på bilden nedan.Medicinsk Lymfterapeut

Tom Väisänen är legitimerad fysioterapeut, medicinsk lymfterapeut och lärare i Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi (KFÖ).

Han anordnar kurser till medicinsk lymfterapeut.

Se mer info här: 

Forskningssamarbete 

Lymf Region Jönköping 

Hälsohögskolan Jönköping University

Forskningssmarbetet mellan Lymf Region Jönköping och Hälsohögskolan i Jönköping fortsätter och intensifieras, en mycket bra dialog med Forskarskolans chef, professor Jan Mårtensson, har utmynnat i att de ser Lipödem som ett relativt obeforskat område där det behövs grundliga studier på vetenskaplig nivå för att öka kunskapen och därmed kunna påverka vården. Hälsohögskolan har satsat stort och egenfinansierat en doktorandtjänst. Johanna Falck har fått tjänsten, se bifogad presentation, som startade i augusti. Johanna har en gedigen bakgrund och ett stort intresse för frågorna runt lipödem och vårdsituationen. En avhandling är alltid ett oberoende vetenskapligt arbete som tar flera år. Arbetet kommer att vara patientnära, vilket säkerställs genom det etablerade forskningssamarbetet med Lymf Region Jönköping, och delrapporteras löpande. 

Vi är övertygade om att denna forskning kommer leda till en förbättrad kunskap och vård för alla med lipödem och är mycket tacksamma över den satsning som görs vid Hälsohögskolan i Jönköping.


Kontakt:

info@lymfjonkoping.se

Facebook:
Lymf JönköpingSwish: 123 540 25 08

RÄTT VÅRD I RÄTT TID!!

 

VILL DU VETA MER?

  • Foto på denna sidan: Håkan Ringius