Forskningssamarbete 

Lymf Region Jönköping 

Hälsohögskolan Jönköping University

Forskningssmarbetet mellan Lymf Region Jönköping och Hälsohögskolan i Jönköping fortsätter och intensifieras, en mycket bra dialog med Forskarskolans chef, professor Jan Mårtensson, har utmynnat i att de ser Lipödem som ett relativt obeforskat område där det behövs grundliga studier på vetenskaplig nivå för att öka kunskapen och därmed kunna påverka vården. Hälsohögskolan har satsat stort och egenfinansierat en doktorandtjänst. Johanna Falck har fått tjänsten, se bifogad presentation ovan.

Vi är övertygade om att denna forskning kommer leda till en förbättrad kunskap och vård för alla med lipödem och är mycket tacksamma över den satsning som görs vid Hälsohögskolan i Jönköping.Fettsugning som behandling vid lipödem

Rapport från Metodrådet i Sydöstra sjukvårdsregionen, 2020-06-10


Föreläsning med Maria Rydevik Mani

Mikrokirurgiska operationer av Lymfödem


Föreläsning med Tom Väisänen

Bindväv och dess förändring vid Lipödem


Karen Herbst

Keynote Address: Three Years of Lipedema Politics, Research and Potential Treatment Breakthroughs


Webinarium Lipödem

PLRJ & Socialutskottets ordförande, Acko Ankarberg arrangerade webinarium med syfte att informera om Lipödem.


Kontakt:

info@lymfjonkoping.se

Facebook:
Lymf JönköpingRÄTT VÅRD I RÄTT TID!!

 

VILL DU VETA MER?

  • Foto på denna sidan: Håkan Ringius