Detta händer i höst:

28 september - Föreläsning

JMW-Salen, Högskolebiblioteket. Kl 16:00

När fett inte bara är fett – nu riktar vi ljuset mot en dold kvinnosjukdom

Lipödem är en kronisk sjukdom som drabbar tusentals kvinnor men som ofta misstas för att vara övervikt. Under senare tid har uppmärksamheten kring lipödem ökat och den första nationella lipödemstudien, genomförd av forskare vid Jönköping University, kastar nytt ljus över de drabbade kvinnornas hälsa och liv.

Under föreläsningen deltar också Mia Westberg Borst som berättar om sina erfarenheter av att leva med lipödem.

Anmälan sker här

_________________________________________________________________________________

6 oktober - Säsongsstart Bassängträning

Ryhov Rehab, Hus T7. Kl 15:00

Bassängträning på Ryhov Rehab. Hus T7

Pris: 250 kr / säsong

Första tillfället kommer Lymfterapeut och Sjukgymnast, Anna Wickert med träningsråd och tips. Individuellt anpassad träning där alla kan vara med.

Anmälan sker till: info@lymfjonkoping.se

_________________________________________________________________________________

7 november - Teamkväll TENS

Ryhov Lärcentrum. Kl 18:00

Föreläsning om hur TENS fungerar.

Ge ökad kunskap om metoden och hur den kan användas vid olika smärttillstånd; akut, långvarig och oklar smärtaFöredrag av Johanna Falck vid Patientföreningen Lymf's årsmöte 7 mars 2023 

Ta del av denna genom att klicka på bilden nedan.


Vid "caféträffen" 24 april kommer Johanna Falck att berätta mer om sin forskning och ge oss lite intryck från sina möten vid ett forskarseminarium i USA.

OBS Anmäl dig till träffen 24 april med Johanna Falk, Lärcentrum länssjukhuset Ryhov (vid biblioteket i entréhallen) med start 17.00 via info@lymfjonkoping.se, föreningen bjuder på enkel fika och de 5 först anmälda får en liten överraskning från mejkhud.


Forskningssamarbete 

Lymf Region Jönköping 

Hälsohögskolan Jönköping University

Forskningssmarbetet mellan Lymf Region Jönköping och Hälsohögskolan i Jönköping fortsätter och intensifieras, en mycket bra dialog med Forskarskolans chef, professor Jan Mårtensson, har utmynnat i att de ser Lipödem som ett relativt obeforskat område där det behövs grundliga studier på vetenskaplig nivå för att öka kunskapen och därmed kunna påverka vården. Hälsohögskolan har satsat stort och egenfinansierat en doktorandtjänst. Johanna Falck har fått tjänsten, se bifogad presentation ovan.

Vi är övertygade om att denna forskning kommer leda till en förbättrad kunskap och vård för alla med lipödem och är mycket tacksamma över den satsning som görs vid Hälsohögskolan i Jönköping.Fettsugning som behandling vid lipödem

Rapport från Metodrådet i Sydöstra sjukvårdsregionen, 2020-06-10


Föreläsning med Maria Rydevik Mani

Mikrokirurgiska operationer av Lymfödem


Föreläsning med Tom Väisänen

Bindväv och dess förändring vid Lipödem


Karen Herbst

Keynote Address: Three Years of Lipedema Politics, Research and Potential Treatment Breakthroughs


Webinarium Lipödem

PLRJ & Socialutskottets ordförande, Acko Ankarberg arrangerade webinarium med syfte att informera om Lipödem.


Kontakt:

info@lymfjonkoping.se

Facebook:
Lymf JönköpingRÄTT VÅRD I RÄTT TID!!

 

VILL DU VETA MER?

  • Foto på denna sidan: Håkan Ringius