Bildkälla: 

https://www.haningefysiocenter.se/next/all-service-list/lymfterapi-kurs/

Hej,

vid vår nästa medlemsträff, 24 maj, kommer Tom Väisänen att föreläsa (storbildsskärm) om bindväven och dess roll för dig med lipödem och lymfödem.

- Bindvävnad och dess förändringar vid lipödem

- Allmänt om bindväv

- Underhudsvävnadens struktur och funktion

- Förändringar i den mjuka bindvävnaden vid lipödem

Tom är legitimerad fysioterapeut, medicinsk lymfterapeut och lärare i Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi (KFÖ). Han avlagde examen till fysioterapeut 1985 i Helsingfors och till medicinsk lymfterapeut i tyska Földi-skolan 1990.

Efter att ha jobbat i den tyska lymfskolan Innakademie avlagde han examen för lärare i Manuellt Lymfdränage / Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi (KFÖ) i Hannover i maj 1998. Sedan dess har han undervisat på tillsammans 55 KFÖ-kurser och utbildat upp till 780 nya lymfterapeuter.

Efter fikapausen kommer vår medlem Elena Allthin och berättar om sin sjukdom, EDS, som förekommer som samsjuklighet tillsammans med bl.a lipödem.

OBS kom i god tid, föreläsningen startar 17.00!

Länssjukhuset Ryhov, Lärsalen.

17:00 17:50 Tom föreläser

17:50-18:00 Frågestund

18:00-18:30 Fika macka kaffe the

18:30-19:00 Elena berättar

19:00-19:15 Frågestund

Anmäl dig snarast så att vi kan planera fika mm

Anmälan till Marita eller info@lymfjonkoping.com

Patientföreningen Lymf Region Jönköping - sydöstra sjukvårdsregionen

"Föreningen har efter medlemsmöte och extra årsmöte ändrat stadgarna så att verksamhetsår överensstämmer med kalenderår. Innevarande år förlängs till 2022-12-31, ditt medlemskap gäller kalenderåret ut."


Webinarium Lipödem

Patientföreningen Lymf Region Jönköping (PLRJ) & Socialutskottets ordförande, Acko Ankarberg Johansson (KD) arrangerade 2021-03-12 ett webinarium med syfte att informera om Lipödem.

Ta del av detta genom att klicka här eller på bilden nedan.Medicinsk Lymfterapeut

Tom Väisänen är legitimerad fysioterapeut, medicinsk lymfterapeut och lärare i Kombinerad Fysikalisk Ödemterapi (KFÖ).

Han anordnar kurser till medicinsk lymfterapeut.

Se mer info här: 

Forskningssamarbete 

Lymf Region Jönköping 

Hälsohögskolan Jönköping University

Forskningssmarbetet mellan Lymf Region Jönköping och Hälsohögskolan i Jönköping fortsätter och intensifieras, en mycket bra dialog med Forskarskolans chef, professor Jan Mårtensson, har utmynnat i att de ser Lipödem som ett relativt obeforskat område där det behövs grundliga studier på vetenskaplig nivå för att öka kunskapen och därmed kunna påverka vården. Hälsohögskolan har satsat stort och egenfinansierat en doktorandtjänst. Johanna Falck har fått tjänsten, se bifogad presentation, som startade i augusti. Johanna har en gedigen bakgrund och ett stort intresse för frågorna runt lipödem och vårdsituationen. En avhandling är alltid ett oberoende vetenskapligt arbete som tar flera år. Arbetet kommer att vara patientnära, vilket säkerställs genom det etablerade forskningssamarbetet med Lymf Region Jönköping, och delrapporteras löpande. 

Vi är övertygade om att denna forskning kommer leda till en förbättrad kunskap och vård för alla med lipödem och är mycket tacksamma över den satsning som görs vid Hälsohögskolan i Jönköping.


Kontakt:

info@lymfjonkoping.se

Facebook:
Lymf JönköpingSwish: 123 540 25 08

RÄTT VÅRD I RÄTT TID!!

 

VILL DU VETA MER?

  • Foto på denna sidan: Håkan Ringius